Saluhästar

Vi har ständigt ett antal hästar till försäljning. Om vi inte har den rätta hästen för dig kan vi hjälpa till med kontakter

Hjälmrydshästar, Myrekulla gård, 50496 Bredared tel 033-24 51 15 / 0704-94 83 53/0707-28 52 29, svensundstrom@live.com, bankgiro 5232-7418